Visie en ideaal

Ik werk graag met dieren, maar daarnaast wil ik ook bouwen aan een duurzame natuur.
Het ideaal van Dykhoeve is een landbouwsysteem dat volledig samenwerkt met de natuur. Een systeem dat voedsel van hoge kwaliteit levert en economisch perspectief biedt voor de toekomst.

Wij willen een bedrijf waar op een duurzame en natuurlijke manier voedsel wordt geproduceerd in een functioneel ecosysteem zonder afvalstromen en waar volledige openheid naar de consument wordt gegeven. Een landbouwbedrijf dat door samenwerking met scholen en gemeente de voedselproductie weer dichter bij de mensen brengt, dit alles in een ontwerp dat een verfraaiing is voor de omgeving.

Uiteindelijk is de gedachte achter deze bedrijfsopzet mede ontstaan doordat uit onderzoek steeds duidelijker blijkt dat de huidige gangbare landbouw niet de toekomst biedt voor de voedselvoorziening op lange termijn. Bodemuitputting, dieren onder slechte leefomstandigheden en insecten die het moeilijk hebben: tekenen dat er iets moet gebeuren.

Het resultaat dat wij neerzetten: lekkere en verantwoorde producten, waarbij duurzaamheid en diervriendelijkheid onze prioriteit is.

Op Dykhoeve is een halve hectare fruit-, kastanje- en notenbomen in een speciaal ontwerp geplant. In dit voedselbos regelt de natuur zichzelf. De verschillende soorten dieren, bomen en planten werken samen aan een gezond ecosysteem. Op deze manier willen we de kracht van de natuur gebruiken, om zo een lekker en gezond product te kunnen oogsten.

Mijn visie op landbouw

Een hogere productie dan de conventionele landbouw…
En dat zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

Dat kan nooit, hoor ik u denken en zo dachten wij ook… Tot we in aanraking kwamen met permacultuur; het ontwerpen van een functioneel ecosysteem ten dienste van de mens.

Permacultuur is eind jaren ’70 ontwikkeld door de Australische biologen Bill Mollison en David Holmgren. Het is een ontwerpsysteem dat gebaseerd is op de werking van natuurlijke ecosystemen, het geeft handvatten om een systeem te ontwerpen waarin we voedsel produceren op een niet milieu- of klimaatbelastende wijze.
Ook wordt met de permacultuur oplossingen geboden om de afstand van de hedendaagse mens tot zijn voedsel en de daarmee gerelateerde misstanden in de moderne landbouw, zoals toxines in voedsel, dierwelzijnsproblematiek, voedselkilometers en de steeds lager wordende voedingswaardes van ons voedsel te reduceren.

Omdat er in de permacultuur uitgegaan wordt van een zo groot mogelijke biodiversiteit en daarmee evenwichtige ecosystemen kunnen ziekten en plagen nooit een grootschalig probleem worden, dit in tegenstelling tot de huidige monoculturen. Hierdoor is het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet nodig en zal ook de diergezondheid enorm verbeteren. Ook biedt deze manier van voedsel produceren een deel van de oplossing om klimaatverandering tegen te gaan en zijn we minder gevoelig voor de toenemende geopolitieke spanningen (minder of niet afhankelijk van geïmporteerde olie, soja of ander veevoer).

De huidige monocultuur en de nadruk op het verbouwen van eenjarige gewassen gecombineerd met een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (voor 1kcal aan voedsel stoppen we op het moment tussen de 10 en 100 kcal aan energie in onze voedselproductie) is hoe innovatief ook, niet in staat de toenemende wereldbevolking te voeden als men al deze gegevens over een langere tijd gaat doorrekenen.
De bodembewerkingen die noodzakelijk zijn voor het verbouwen van eenjarige gewassen zorgen jaar op jaar voor een afname van de organische stof en levende organismen in de bodem. Dit heeft direct een nadelige invloed op de vruchtbaarheid, de gezondheid en het waterbergend vermogen van de bodem. Vooral het waterbergend vermogen van de bodem zal in de toekomst steeds belangrijker worden gezien de steeds grotere extremen in ons klimaat.
Omdat in een monocultuur een ziekte of plaag de mogelijkheid heeft zich ongeremd uit te breiden is deze manier van landbouw alleen maar mogelijk met behulp van chemische bestrijdingsmiddelen.

Hoewel de huidige biologische en biodynamische teelt al rekening houdt met bovengenoemde problemen zijn door het toch nog toepassen van een monocultuur, de in beperkte mate toegestane hoeveelheden chemische middelen en het blijven bewerken van de grond, de productiekosten vrij hoog. De verkoopprijs van biologische producten ligt daardoor hoger dan dat van een gangbaar product en is hierdoor niet toegankelijk voor iedereen.

Maar waar komt nu die hogere productie vandaan?
Door het 3-dimensionale gebruik van de grond (lees: bomen combineren met struiken, kruidenweiden, klimplanten, knolgewassen en dieren) verwachten wij op termijn een hogere opbrengst in “complete” kcal per hectare te halen dan de gangbare (monocultuur) landbouw.

Naast het vlees wat we nu al aanbieden komen er in de toekomst bv. nog de volgende producten bij:

-Fruit
-Noten
-Kastanje (bron van koolhydraten, goede tarwe vervanger, glutenvrij)
-Kruiden
-Groenten

 

Er zijn in het buitenland enkele bekende grote bedrijven die volgens de permacultuur principes werken. Zij laten zien dat het systeem werkt en draaien stuk voor stuk beter dan een vergelijkbaar gangbaar bedrijf.

Enkele referenties:
i. Polyface farms. Shenandoah valley,Virginia, USA (www.polyfacefarms.com)
ii. New Forest Farm. Southwestern Wisconsin, USA (www.newforrest.farm)
iii. Miracle Farms. Saint-Anicet, Quebec, Canada (www.miracle.farm)

Over de omschakeling naar deze voor ons nieuwe manier van boeren gaan we hier op de site een uitgebreid verslag bijhouden. Ook zullen we op een aantal van bovengenoemde zaken wat dieper ingaan.

Blijf ons volgen met dit mooie avontuur en vergeet ondertussen niet een lekker stukje vlees te bestellen….