Mijn achtergrond

Mijn achtergrond is in de melkveehouderij. Ik heb eerst de opleiding gedaan en heb daarna tot 2006 in maatschap met mijn ouders een bedrijf met 120 melkkoeien en bijbehorend jongvee gezeten. Daarna heb ik tussen 2006 en 2013 naast akkerbouw ook buitenshuis gewerkt om ervaring buiten de landbouw op te doen. Toch bleef het boerenbedrijf trekken, ik wilde weer met dieren werken.

Ik heb even met de gedachte gespeeld om weer in de melkveehouderij te beginnen, maar toen kwam in 2013 Dykhoeve op mijn pad. Deze locatie was destijds alleen ingericht voor paardendrafsport, maar ik zag daar vele mogelijkheden. Een ideale plek om te combineren met het ouderlijk bedrijf, 5 km verderop. Deze locatie heeft heel vruchtbare grond, een perfecte basis om Dykhoeve een ander toekomstperspectief te geven.